Sök

 

 

 

 

Om webbplatsen

 

Det här är ett interaktivt utbildnings- och förändringsmaterial för alla som arbetar inom LSS- verksamheten.

 

I materialet försöker vi omsätta den värdegrund som finns i LSS i praktiska exempel och ge verktyg åt dem som arbetar i LSS-verksamhet för att bättre kunna leva upp till de krav som ställs.

 

* Om du behöver en förklaring av begreppet LSS-verksamhet så slå upp det i ordlistan som ligger i menyn till vänster

 

Här kan du titta på ett bildspel som beskriver utbildningens innehåll på 5 minuter
 Värdegrundsarbete i praktiken - LSS en presentation (1,74 MB)

 

Pedagogiken bygger på att man tar till sig förhållningssättet och verktygen som presenteras och använder det i sina vardagliga möten med brukaren. För att göra det behöver man diskutera med sina arbetskamrater för att enas om värdet av förändringen.

 

Några centrala frågor som ställs är:

 • Vad betyder du för dina brukare och deras anhöriga?
 • Måste alla som arbetar i kommunens LSS-verksamhet ha samma människosyn?
 • Hur påverkar dina värderingar ditt arbete?
 • Hur gör man för att motivera och aktivera människor?
 • Vad kan vi göra för att höja kvalitén på vårt arbete?

Vi ger arbetslaget praktikfall i form av dramatiserade scener att diskutera i grupp.
Alla tvingas att ta ställning till en mängd konkreta frågeställningar.
En handledning för diskussionsfrågorna ger stöd åt den som leder arbetsplatsmötena.

 Utbildningen tar upp sju teman

 • Min roll som stödpersonal 
 • Se individen (kasam)
 • Att ha en funktionsnedsättning
 • Anhöriga
 • Kvalité och arbetsglädje
 • Stödjande arbetssätt 
 • Motiverande samtal 
     

Är ni intresserade av en egen licens?

Ni kan få en egen version av webbplatsen (en licens) till ett mycket bra pris.

Hör av er till oss för frågor och information, ni kan då få ett gästlogin för att titta på materialet.

pelle.hoglund@framehouse.se

 

Bakgrund till materialet

Innehållet är skapat av Framehouse AB och Östersunds Kommun i samarbete. Vår utgångspunkt var följande:

 • Vad stödpersonalen ska göra fanns på papper men HUR det ska göras var oklart
 • Uppgiften behövde beskrivas utifrån värdegrund och ett funktionsbevarande arbetssätt
 • Ett bra utbildningsmaterial saknades

Materialet kan användas

 • Som introduktionskurs för alla som arbetar i LSS-verksamheten 
 • Som ett smörgåsbord att plocka bitar av utifrån arbetsplatsens behov 
 • Individuellt
 • I grupp på arbetsplatsen under ledning av närmaste chef

Ledningens roll

För att få varaktig effekt i verksamheten förordar vi starkt att materialet används enligt punkt tre och fyra i punktlistan ovan. Det vill säga, som ett verktyg för kontinuerlig kvalitetsförbättring kopplat till arbetsplatsernas behov. Här har enhetscheferna en nyckelroll, deras medverkan är en förutsättning för att diskussionerna ska leda vidare till handling och resultat.


”Svårigheterna består inte i att starta kvalitetsaktiviteter, utan att fortsätta med dem när den inledande entusiasmen har lagt sig. Förbättringar i resultat och praxis lever inte vidare av sig själva – varaktighet och uthållighet måste planeras och ledas”
Sammanfattning av vetenskapliga studier gällande förbättringsarbete, Landstingsförbundet 2004

 

Innehåll

Här är en översikt över kursens samtliga sidor:

 • Inledning
   
 • Stödpersonalens roll
  Hur ska man vara?
  Gemensam värdegrund
  Värdegrund feedback
  Första mötet
  Hur kan mötet bli bättre?
  Fem Värderingsfrågor om hur mötena kan bli bättre
  Första mötet - två exempel
  Testa dig själv
   
 • Se individen
  Vad betyder människovärde för dig?
  Helhetssyn
  Är vi hemmablinda?
  åtta Värderingsfrågor om brukares rättigheter
  Etik en del av värdegrunden
  Att vara professionell
  Depression och självmord
   
 • Att ha en funktionsnedsättning
  Lycka
  Försvinner olikheterna? 
  Ett meningsfullt liv
  Andra kulturer
  Anhöriga  
     
 • Kvalité och arbetsglädje
  Tydlighet
  Kompetens
  Trivsel 
  Saklig feedback 
  Träna saklig feedback 
  En bra kamrat
  Olikhet
  Uppföljning och utvärdering 
  Planeringsdokumnet
    
 • Stödjande förhållninssätt
  Helhetssyn
  I sin egen miljö 
  Motivation 
  Personalens roll 
  Mer om personalens roll
  Motiverande samtal
  Dina verktyg i samtalet
  Träna på öppna frågor
  Motstånd
  Sammanfattningar och information

Manus och pedagogisk ide

Pelle Höglund Framehouse AB

 

Faktagranskare och referenspersoner 

Nedanstående personer från Östersunds kommuns Vård och Omsorgsförvaltning har varit delaktiga i skapandet av materialet:

 • Annelie Waldeblad, Boendehandledare

 • Kjell Steen, Boendehandledare

 • Madelen Hansson, Boendehandledare

 • Christina Melander, arbetsplatshandledare - MICA

 • Kent Sjögren, arbetsplatshandledare - MICA

 • Leif Bångman, Boendehandledare - korttidshem

 • Malin Fredriksson, enhetschef - LSS-bostäder

 • Agnetha Hall, enhetschef - LSS-bostäder

 • Eyvind Olsson, biträdande enhetschef - LSS-bostäder

 • Karin Modigh, enhetschef - daglig verksamhet

 • Ann-Christin Enberg-Ericsson enhetschef - korttidshem

 • Lars Backus handläggare i LSS-frågor, Vård och omsorgsförvaltningens stab

 • Ylwa Elonsdotter handläggare LSS-frågor, Vård och omsorgsförvaltningens stab

Producent

Framehouse AB

 

Foto

Film, fotografier och illustrationer: Jonke Höglund Framehouse AB

Kommuner och organisationer som har licens för materialet

 • Östersund
 • Nyköping
 • Ljusnarsberg
 • Åre
 • Hjo
 • Strömsund
 • Mönsterås
 • Trosa
 • Furans dagverksamhet

 

 


                     

 

                                                       

Kontakt: pelle.hoglund@framehouse.se

OBS. Det här materialet är copyrightskyddat och får endast användas av de som har licens  

© Framehouse AB

 

                                      

Skriv ut